Sommerland Sjælland har allieret sig med de dygtige københavnske iværksættere fra Istid, der laver is med flydende nitrogen.
Istid besøger parken mandag den 17. juli og igen mandag den 31. juli.

ODBOTRÆF 2018, den 9. JUNI

Tænkes afholdt hvert 5. år

For alle dem, som bor på Odden, og for alle dem, som er født og opvokset på Odden.

Vi skal mødes og grine sammen om ”Det odboske”.

På vegne af velkommen til Sjællands Odde, har Michael Pedersen den 6/7-2017 budt velkommen til de nye borgere i den gamle købmandsforretning på Oddenvej 326.
Lissie Bloch Hansen har købt ejendommen. Hun bosætter sig sammen med sin voksne datter Gitte Gjøl og barnebarnet Simone.

CADO vil hjælpe os til at rykke det næste store skridt frem
mod visionen om et vand-eksperimentarium på Odden Havn
- en installation der gennem leg inspirerer og udfordrer børn
til at udvikle en intuitiv forståelse for vand og fysiske fænomener.

- MR-møder august-december 2017: 8.8,12.9,3.10,7.11, 5.12
- Sommersang i Odden Kirke. 6.7, kl. 19.
- Kustoder fortæller fra 27.6 til 9.8 i kirken. Tirsdag og Torsdag kl. 14-16. Onsdage, kl. 11-13.

Du ligger forrest og drøner nedad langsiden, pludselig daler gokartens hastighed og konkurrenterne suser forbi, så du havner bagerst i feltet.
Sejren er gledet ud af hænderne på dig, men nu er det tid til hævn, så du kan komme tilbage i front af løbet. 

Fra tirsdag d 6 juni åbner der satellit-klinik på Odden.

Det er Ulf Bern Jensen som har konsultation i Nykøbing Sj. der åbner op for konsultation på Odden, når Torben Steen Hansen stopper ved udgangen af maj måned.

Fod på Odden

Nye vandrestier på Sjællands Odde

Efter et mangeårigt forberedelsesarbejde er der nu etableret ni nye vandrestier på Sjællands Odde.

Otte af de nye stier er tværgående og åbner op for adgang til kysten fra Oddenvejen eller Søndervangsvej, mens den sidste sti går fra Overby til Hvidelykkegaard øst for Overby. Samlet giver de ni stier mulighed for vandreture på i alt 7,5 kilometer. Seks af de nye stier åbner for adgang til Kattegatkysten, mens tre ender ved Sejrøbugten. .

Kort over større veje og mindre trampestier 

Sjællands Odde, som strækker sig fra Lumsåsen i øst til Gniben i vest, er 20 km. lang. Odden fortsætter som en undersøisk 8 km. langt stenrev mod nordvest. De højtbeliggende områder på Odden er morænedannelser fra den seneste istids gletchere. Disse moræne-øer blev senere sammenhængende gennem havaflejringer i forbindelse med den almindelige landhævning.

Sider