Lørdag d. 22 april kl. 10-13 håber vi, at du/i vil være med til at skyde sæsonen på Sjællands Odde ordentlig i gang.

Vi vil i fællesskab luge og feje langs Oddenvej inden for byskiltene.

Fod på Odden

Nye vandrestier på Sjællands Odde

Efter et mangeårigt forberedelsesarbejde er der nu etableret ni nye vandrestier på Sjællands Odde.

Otte af de nye stier er tværgående og åbner op for adgang til kysten fra Oddenvejen eller Søndervangsvej, mens den sidste sti går fra Overby til Hvidelykkegaard øst for Overby. Samlet giver de ni stier mulighed for vandreture på i alt 7,5 kilometer. Seks af de nye stier åbner for adgang til Kattegatkysten, mens tre ender ved Sejrøbugten. .

Kort over større veje og mindre trampestier 

Sjællands Odde, som strækker sig fra Lumsåsen i øst til Gniben i vest, er 20 km. lang. Odden fortsætter som en undersøisk 8 km. langt stenrev mod nordvest. De højtbeliggende områder på Odden er morænedannelser fra den seneste istids gletchere. Disse moræne-øer blev senere sammenhængende gennem havaflejringer i forbindelse med den almindelige landhævning.

meddelelser og program for Odden Kirke, de næste par måneder. 

- Oddencafeen i Forsamlingshuset. 29.3, kl. 10. Oddens sognepræst: Mit yndlingsevangelium – Den fortabte søn.

- Samtaledag. 1.4, kl. 10 med let frokost kl. 12.30. For MR og ansatte. Programoplæg tilgår.

d. 28. april kl. 17.30, en aften hvor KVINDEN er i centrum.
Der vil være modeshow, frisør, massør, hudterapeut, spisning, og meget andet.
Hold en aften fri og gå ud med dine veninder, søster eller mor og bliv forkælet.

Sider