13. september 2016

Statusrapport for 

Byforskønnelse i Havnebyen

Indhold:
1.    Organiseringen af Byforskønnelse i Havnebyen
2.    Modtagne projektansøgninger og interessetilkendegivelser
3.    Sammenfatning

Sider